Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane przesyłane przez uczestników castingu dla wokalistów i aktorów za pomocą formularza na stronie internetowej Koncert dla Omegi

  1. Uczestnicy Castingu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub/i ewentualnie innych danych zawartych w przesłanych plikach CV.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 3/10, 00-640 Warszawa, adres e-mail: fmk@fmk.art.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Castingu oraz wyłonienia jego zwycięzców, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
  4. Dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji projektu Koncert dla Omegi konkursu i przez miesiąc od dnia jego zakończenia a następnie nie będą dalej przetwarzane (za wyjątkiem danych zwycięzców Castingu, z którymi zostaną podpisane odrębne umowy).
  6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.